Oshine is a beautiful creative multi-layout, multi-purpose wordpress portfolio theme with 18 unique demos. Oshine has been rated as one of the Best Portfolio & Photography themes in many popular blogs. We have carefully crafted each & every demo to ensure that a clean and modern design is carried through. Great design and Powerful features makes Oshine irresistible.

Follow Us

Copyright 2014 Brand Exponents All Rights Reserved

Lege oharra

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, www.urmara.com Interneteko domeinua Ur mara Elkartearen (hemendik aurrera Ur mara) jabetzakoa dela jakinarazten dizugu, helbidea: Azaldegi 9, 20494 Alkiza (Gipuzkoa) IFZ: G75039271.

Webgunearen helburua Ur mara produktuak eta zerbitzuak ezagutzera ematea eta erabiltzailearekin harremanetarako mekanismoak eskaintzea da.

Baldintza orokorrak

Erabiltzailea borondatez sartzen da webgune honetara. Webgune honetarako sarbidea doakoa da. Webgune honetan nabigatzeak esan nahi du bertan jasotako legezko oharrak, baldintzak eta erabilera baldintzak, pribatutasun politika eta cookie politika onartu eta ezagutzea. Erabiltzailea baldintza hauekin ados ez badago eta bere baimena ematen ez badu, ezin izango du webgune hau erabili.

Webgune honetarako sarbidea, baita bertan dagoen informazioarekin egin daitekeen erabilera ere, erabiltzailearen erantzukizun bakarra da, webgunearen xedearen arabera erabiltzeko konpromisoa hartzen baitu. Erabiltzaileak ezin du webgune honetako informazioaren legez kanpoko erabilera egin, ezta webgune honetako sistema informatikoak kaltetu edo alda ditzaketen ekintzak burutu ere.

Debekatuta dago erabiltzaileek faltsuak edo zehaztugabeak diren eta Ur mara edo beste erabiltzaile edo hirugarren batzuek eragin edo engainatu ditzaketen edukiak sartzea eta komunikatzea. Erabiltzailea izango da datu horiek komunikatzeak eragindako kalteen erantzule bakarra. Debekatuta dago hirugarrenen datu pertsonalak haien baimenik gabe erabiltzea, baita hirugarrenen identifikazio datuak erabiltzea beste edozein pertsona edo entitate izatera pasatzeko edo itxurak egiteko asmoz.

Ur mara. ahalegin guztiak egiten ditu webgunean argitaratutako edukian akatsak ekiditeko, edozein unetan aldatzeko eskubidea gordeta. Ur mara-k berariaz uko egiten dio webgune honetako edukietan egindako akatsen edo hutsen erantzukizunari eta beraien egiazkotasun, zehaztasun eta puntualtasun faltagatik sor daitezkeen kalteengatik.

Webguneak beste webgune batzuetarako estekak eskain ditzake edo sarbidea erraztu dezake bere webgunean kokatutako bilatzaile baten bidez. Ur mara-k ez du bere gain hartzen inolako erantzukizunik estekatutako gune hauen inguruan, ezta bilaketen emaitzekin ere, ez baitu inolako kontrolik horien gainean, horien edukia, eskaintzen diren produktuak eta zerbitzuak, etab. Zerbitzu hauen xedea erabiltzaileari beste informazio iturri batzuen berri ematea da, erabiltzaileak bere erantzukizunpean edukiak eta horiek arautzen dituzten erabilera baldintzak sar ditzan. Datuen arduradunaren edo hirugarrenen jabetzako sare sozialetarako esteken kasuan, aipatutako sareen baldintza orokorrak arautuko dira.

Ur mara ez da webgune hau edo bere edukia erabiltzeak sor ditzakeen ondorioen, kalteen edo kalteen erantzule izango, ordenagailuko kalteak eta birusak edo edozein software kaltegarri motak sartzeak barne. Ur mara-k ez du bermatzen hirugarrenek sartutako webgunean birusik edo bestelako elementu kaltegarririk ez egotea, erabiltzaileen sistema fisikoetan edo logikoetan aldaketak sor ditzaketenik, baina eskura dituen bitartekoak erabiltzen ditu hori gerta ez dadin.

Ur mara-k eskubidea du webgune honetan jasotako diseinua, konfigurazioa eta informazioa edozein unetan aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea, aldez aurretik jakinarazi eta / edo justifikatu gabe, egoki iritziz gero. Ur mara ez da aldaketa horiek sor ditzaketen kalteen erantzule. Hala ere, eskura dituen baliabideak erabiliko ditu erabiltzaileei egindako aldaketen berri emateko.

Jabetza intelektuala eta industriala

Webgune honen jabetza eskubideak, haren orrialdeak, atalak, pantailak, duten informazioa, itxura eta diseinua, testuak, argazkiak, irudiak, produktuak eta zerbitzuak, markak, logotipoak, leloak, etab. Ur mara-ren jabetza dira, besterik adierazi ezean.

Webgunera sartzeak edo arakatzeak ez du inolaz ere Ur mara-ren dimisioa, transmisioa edo lizentzia erabatekoa edo partziala suposatzen. Erabiltzaileari bere jabetza intelektual eta industrialaren eskubideei buruz erabiltzaileari pertsonalki eta / edo profesionalki erabiltzeko. Eduki horiek baimenik gabe erreproduzitu, banatu, merkaturatu edo eraldatzeak Ur mara-ren jabetza intelektualaren eskubideak urratzen ditu.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune honen jabetza kaltetzen duen neurririk ez hartzeko. Webgune honetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzeak, baita bere jabeen jabetza intelektual eta industrialaren eskubideei eragindako kalteak ere, legez dagozkien ekintzak gauzatzea sor daiteke eta, hala badagokio, honetatik eratorritako erantzukizunak ere sor daitezke. esan zuen ariketak.

Aldaketak

Baldintza hauek aldatu egin daitezke Ur mara-k egokitzat jotzen du, legegintzako aldaketetara egokitzeko edo beste hobekuntza mota batzuk burutzeko. Aldaketa horiek baliozkoak izango dira webgune honetan argitaratzen direnetik aurrera. Ur mara-k eskura dituen bitartekoak erabiliko ditu webguneko erabiltzaileei egindako aldaketen berri emateko.

Jurisdikzioa

Ur mara eta erabiltzailearen artean sortutako harremanak indarrean dagoen araudiak xedatutako legeriari eta jurisdikzio eskudunari buruz xedatutakoaren arabera arautuko dira. Hala ere, araudiak alderdiak jurisdikzio batera aurkezteko aukera ematen duen kasuetarako, Datuen arduradunak eta erabiltzaileak, haiei dagokien beste jurisdikzioari berariaz uko eginez, Donostiko (Gipuzkoa) Epaitegi eta Auzitegietara bidaliko dute. .

Ur mara-k aipatutako baldintzak urratzen jarraituko du, baita bere webgunean aurkeztutako edukien erabilera desegokia ere, Zuzenbidean dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak, izaera ekonomikoa dutenak barne, gauzatuz.

Lege Oharraren azken eguneratzea: 2021/03/16

Nota legal

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que el dominio de internet www.urmara.com es titularidad de la Asociación cultural Ur mara (a partir de ahora Ur mara), con domicilio en Azaldegi 9, 20494 Alkiza (Gipuzkoa) con NIF.: G75039271.

La finalidad del sitio web es dar a conocer los productos y servicios de Ur mara y facilitarle mecanismos de contacto a la persona usuaria.

Condiciones Generales

La persona usuaria accede a este sitio web de forma voluntaria. El acceso a este sitio web tiene carácter gratuito. La navegación en este sitio web implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso, política de privacidad y política de cookies contenidos en él. Si la persona usuaria no está de acuerdo con estas condiciones y no presta su consentimiento, no podrá hacer uso de este sitio web.

El acceso a este sitio web, así como el uso que pueda hacerse de la información que contiene, son de la exclusiva responsabilidad de la persona usuaria, que se compromete a hacer uso del mismo de acuerdo a la finalidad del sitio web. La persona usuaria no puede hacer un uso ilícito de la información contenida en este sitio web, ni llevar a cabo acciones que puedan dañar o alterar los sistemas informáticos de este sitio web.

Queda prohibida la inclusión y comunicación de contenidos, por parte de las personas usuarias, que sean falsos o inexactos y que induzcan o puedan inducir a error a Ur mara o a otras personas usuarias o terceros. La persona usuaria será la única responsable de los perjuicios que cause mediante la comunicación de dichos datos. Queda prohibido el uso de datos personales de terceros sin su consentimiento, así como el uso de datos identificativos de terceros con el ánimo de hacerse pasar por o fingir ser cualquier otra persona o entidad.

Ur mara realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos que se publican en el sitio web, reservándose la facultad de poder modificarlos en cualquier momento. Ur mara declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en los contenidos de este sitio web y de los daños y perjuicios que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud y actualidad de los mismos.

El sitio web puede ofrecer enlaces a otros sitios web o facilitar su acceso mediante un buscador ubicado en su sitio web. Ur mara no asume ninguna responsabilidad en relación con estos sitios enlazados, ni los resultados de las búsquedas, ya que no tiene ningún tipo de control sobre ellos, su contenido, productos y servicios ofrecidos, etc. La finalidad de estos servicios es informar a la persona usuaria de otras fuentes de información, por lo que la persona usuaria accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los mismos. En el caso de enlaces a redes sociales, titularidad del Responsable del Tratamiento o de terceros, las mismas se regirán por las condiciones generales de dichas redes.

Ur mara no se responsabilizará de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso de este sitio web o de sus contenidos, incluidos daños informáticos y la introducción de virus o cualquier tipo de software malicioso. Ur mara no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos dañinos en el sitio web, introducidos por terceros ajenos, que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de las personas usuarias, pero utiliza los medios a su alcance para que esto no suceda.

Ur mara se reserva el derecho de modificar o borrar en cualquier momento, sin previo aviso y/o justificación, el diseño, la configuración y la información contenida en este sitio web, si así lo estima oportuno. Ur mara no se hace responsable de los perjuicios que estas modificaciones puedan causar. No obstante, utilizará los recursos que tenga a su alcance para informar a las personas usuarias de dichas modificaciones.

Propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad de este sitio web, de sus páginas, secciones, pantallas, la información que contienen, su apariencia y diseño, textos, fotografías, imágenes, sus productos y servicios, marcas, logos, lemas, etc. son propiedad de Ur mara, salvo que se especifique otra cosa.

En ningún caso el acceso o navegación en el sitio web implica renuncia, transmisión o licencia total o parcial de Ur mara para uso personal y/o profesional a la persona usuaria sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial. La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de estos contenidos constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de Ur mara.

La persona usuaria se compromete a no realizar ninguna acción que perjudique la titularidad de este sitio web. La utilización no autorizada de la información contenida en este sitio web, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de sus titulares, pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.

Modificaciones

Estas Condiciones podrán sufrir modificaciones cuando Ur mara lo considere oportuno, bien con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos, bien con el fin de llevar a cabo otro tipo de mejoras. Estas modificaciones serán válidas desde su publicación en este sitio web. Ur mara utilizará los medios a su alcance para dar a conocer a las personas usuarias del sitio web los cambios realizados.

Jurisdicción

Las relaciones establecidas entre Ur mara y la persona usuaria se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, el Responsable del Tratamiento y la persona usuaria, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de Donostia (Gipuzkoa).

Ur mara perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones, así como cualquier utilización indebida de los contenidos presentados en su sitio web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en Derecho, incluyendo las de naturaleza económica.

Última actualización del Aviso Legal: 16/03/2021